Vi er en solid og aktiv forening, der arbejder med historiske temaer i Bov og Holbøl Sogne. Engang hed vi Historisk Forening for Vis Herred, det gamle herred, der dækkede syv sogne vest og nord om Flensborg.

Vores beliggenhed tilsiger, at grænsen og dens historie fylder meget hos os. Men vi arbejder bredt. Foredrag, artikler og udflugter kan dreje sig om alt fra begivenheder i oldtiden til livet i 60'erne i det stykke Danmark, hvor vi bor.

Geografisk og praktisk er vores centrum Museet Oldemorstoft i Padborg. Foreningen var oprindeligt stifter og leder af dette museum, der nu er kommunalt.

Vi arrangerer foredrag, udflugter og står for markering af historiske mærkedage i de to sogne. Hvert år i starten af december udkommer Historisk årbog for Bov og Holbøl Sogne. Den bringer artikler, der på ofte overraskende vis sætter fokus på et stykke hidtil ukendt historie.

Årbogen bringes gratis til alle foreningens medlemmer. Har du lyst til at blive medlem skal du henvende dig til foreningens kasserer. Det koster bare 100 kroner om året at være med.