Få en historie i årbogen

Arbejdet med Historisk Årbog for Bov og Holbøl Sogne årgang 2017 er allerede gået igang. Bogen bliver omdelt til alle foreningens medlemmer ved starten af december. Og redaktionsudvalget har indledt jagten på gode idéer til historier, der fortæller nyt om gammelt. Og måske kan du hjælpe?

Har du en idé til en historie til årbogen, så lad os høre fra dig. Det kan være du selv har lyst til at skrive den? Eller du ligger måske inde med materiale, der kan bearbejdes til en artikel? Det kan være fra en forening, et firma, familie, gamle personlige beskrivelser om levnedsløb eller andet. Lad os kigge på det og finde ud af, hvordan vi kan få det til at fremstå som en god læsværdig beretning i årbogen. Du skal ikke holde dig tilbage. Der er mange muligheder. Og husk at tænke på billeder, gamle kort, avisudklip osv. Når brikkerne bliver samlet, bliver det spændende.

Har du en god idé, så send en mail til Torben Ølholm

tol@mailme.dk eller ring 74 60 85 85 - 24 25 26 33

Formandens beretning 2019:

Det forgangne år har været stille og roligt - dog med en del aktiviteter.

Personligt har jeg været en hel del involveret i manglende vedligeholdelse af historiske steder. Ifølge vores vedtægter er dette en af opgaverne, som vi har påtaget os. Jeg var allerede inde på det ved sidste års beretning. Den brolagte del af den krumme vej så sidste år aldeles skrækkelig ud. Det blev der dog gjort noget ved, og det er tilfredsstillende.

Mht. Frøslev skrinet har Skov og Naturstyrelsen vel gjort det, som den kunne i det fugtige områder. Nu kan man gå tørskoet ud til findestedet, med mindre der kommer over 200 mm regn på en gang.

I 2018 var det 100 år siden Den store Krig sluttede, og provstiet arrangerede derfor besøg ved flere af mindesmærkerne bl.a. i Frøslev. Jeg syntes, det var flovt at sende en flok mennesker ud til Frøslev, sådan som Mindelunden så ud. Derfor kontaktede jeg Kommunen. Næ, det var ikke deres gebet, jeg måtte forklare dem om den historiske forpligtigelse af 1925, som den daværende Bov kommune havde påtaget sig, nemlig at vedligeholde anlægget. Jeg blev bedt om at sende skriftligt bevis på dette, hvilket jeg gjorde. Herefter kom det virkelig gang i det. Og i dag står vi med et meget fint anlæg, som må glæde frøslev’erne, men også kroens gæster.

Vi har haft en del arrangementer også i år bl.a. i samarbejde med andre: biblioteket og Historisk Samfund, og som sædvanlig var der god tilslutning.

I år har vi planlagt 3 arrangementer sammen med Historisk Samfund. Det ene har allerede fundet sted, nemlig for en uge siden, hvor fhv. generalkonsul Henrik Becker Christensen fortalte om den generelle problematik vedrørende grænsedragningen. Herefter er der planlagt 2 køreture langs grænsen, den første d. 12. maj og den anden 15. september. Her vil vi stoppe op ved de fleste af de små, men ofte mærkelige grænseændringer.

I år er vores årbog igen blevet vel modtaget. Vi har dog i år haft en del problemer med uddelingen. Vi har forsøgt at lade trykkeriet påtrykke adresserne, og her er der åbenbart sket nogle fejl. Vi beklager de fejl der har været og håber, at alle nu har fået bogen. Hvis årbogen næste år bliver lige så tyk, skal vi have større kuverter, for det voldte megen besvær at få bogen i kuverterne. Det løser sig næste år.

Vores medlemstal er stabilt, det samme er økonomien.

Bov Lokalarkiv er vores livsnerve, og heldigvis har vi et rigtig godt samarbejde, og det takker vi for.

Gammel kærlighed ruster ikke så nemt, så selv om der har været nogle ændringer, har vi stadig et rigtig godt samarbejde med Museum Oldemorstoft. Hvilket vi også har med biblioteket. Tak for det. Også en tak til bestyrelsen og alle vores medlemmer, som møder trofast op.

  

Efter generalforsamlingen var der orientering v. Museumsinspektør Mads Mikkel Tørslev, som fortalte om tankerne vedr. Oldemorstofts fremtid.

Efter en pause på et par år blev der i år igen præmieret ”årets hus”. Huset ligger I Smedeby, Padborgvej 102 og har i godt 2 år været under restaurering. Ejerne er Pia og Preben Vosny, som af formanden fik overrakt blomster og en platte, som dokumenterede, at de ejede ”Året hus”.

Sidst på aftenen fik vi et meget sobert og tankevækkende foredrag af historikeren Troels Rasmussen om flygtningesituationen i 30’ernes Danmark.