Arrangementer i 2019:

 

FORTÆLLINGEN OM LÆGEHUS PADBORG

Marius  Nørgaard fortæller og viser billeder af lægerne i Lægehus Padborg i 1979. Udover anatomi og influenza interesserede lægerne sig også for sang, tegning, maleri og erindringer, som Marius Nørgaard vil fortælle meget mere om denne eftermiddag.

Et samarbejde med Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne.

Bov Bibliotek tirsdag den 3. september kl. 16.30.

Fri entre

Sommerudflugt

Årets store tur langt ud i det blå

Fredag den 6. september 2019

Bussen standser ved:

"Fjordens Perle" i Sønderhav 08.45

Kollund Kirke 08.50

Grænsehallerne 08.55

Bov Kirke 09.00

Museet Oldemorstoft kl. 09.10

Her sættes flaget. Og vi tager afsted.

Tilmelding på 74 67 36 25 fra tirsdag den 20. august kl. 10.00

Pladserne fordeles efter "først til mølle" princippet

Pris kr. 350,- pr. deltager

Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne

 

 DER MÅ VÆRE EN GRÆNSE

Grænseturen søndag d. 15. september kl. 14

Historisk Samfund for Sønderjylland og Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne arrangerer søndag den 15. september 2019 en gratis kør-selv-tur for at genfinde grænsen og høre historier på stedet om ændringer af grænsens forløb, og hvad disse ændringer medførte af pudsige ting. I maj havde vi en tilsvarende tur i den vestlige del af Bov Sogn. Nu forsøger vi os med en tur i den østlige del af sognet.

Vi starter med at høre om Krusågård, som var den sundeste gård i miles omkreds – der var ikke død én eneste ejer på gården i over 100 år. Vi skal se og høre om den grænseflytning, der blev ændret, da den daværende ejer ”bestak” den internationale kommission i marts 1920.

Vi sætter os i bilerne og kører over den nuværende grænse til Kobbermølle. Her skal vi også høre om absolut nødvendige grænseændringer.

Så går turen videre til Rønsdam, hvor vi kan parkere ved ”Fattiggården”, her har vi i øvrigt mulighed for at drikke kaffe og spise evt. medbragte lækkerier. Skulle vejret ikke være med os, har vi fået lov til at komme under tag. Enten før eller efter går vi en tur for at se de to grænseovergange, der i løbet af 1920 var på den ”krumme vej”.

Sidste etape går til Padborg, hvor vi skal høre om etaternes indtog i den plet, Pattburg, som man før Genforeningen ikke engang kunne kalde en landsby. Vi skal også høre om Toldgården og den gamle Paddeborg Station. Ligger den der endnu?

Vi mødes kl. 14 på parkeringspladsen ved ”Bingohallen”, Madeskovvej, 6340 Kruså. Her vil vi fordele os i færrest mulige biler – også personer uden bil kan komme med. Husk pas og ligeledes lidt forplejning (fx kaffe/kage). Turen slutter senest kl. 17. Alle er velkomne.

 Henvendelser vedr. turen til HC Jørgensen, tlf. 61798502

.........

Den 5. oktober 2019 kl. 10 er der kransenedlæggelse i Frøslevlejren.

..........

Den 10. februar 2020 kl. 19.00: Afstemningsfest på 100 års dagen (mere senere).

..........

Den 9. april 2020: Kransenedlæggelse ved viadukten i Padborg.

..........

Den 28. april 2020 kl. 19.00: Generalforsamling med foredrag ved Simon Faber.

.......

 Der vil efterhånden komme mere på hjemmesiden om de enkelte arrangementer.