Vores årbog

Historisk årbog for Bov og Holbøl Sogne er en velkendt og velkommen gæst hos alle medlemmer hvert år i starten af december. Bogen er sædvanligvis på 100-125 sider og bringer 10-15 artikler foruden lidt foreningsstof.

I den 39. årgang i 2016 kunne man f.eks. læse om Genforeningsstenen i Sønderhav og dens overraskende historie. Der var en stor artikel om "En gård i Undelev og dens mennesker", og dermed kom sognenes absolut mindste landsbysamfund på lystavlen. Der var også beretningen om "En brutal lærer i Bov", "Padborg Station under besættelsen", Barndommens land i Kruså" og "Et friluftsteater i evig lyst og nød" - en beretning med start i året 1934 ført op til sommeren 2016.

Og tør var årbogen så sandelig ikke. Den havde også historien om en røverhøvding på Bov Kro og dermed et stykke politisk/juridisk og dramatisk stykke Danmarkshistorie. Og så var der alle de andre historier og en masse gode gamle billeder.

 

Hvis du vil se en prøve på årbogens historier så klik her

Klik på bogen for at læse historierne

Klik i den lille firkant i nederste højre hjørne (Klik evt. på billedet for at forstørre).
Brug pilene til at bladre. Når du er færdig - klik igen i nederste højre hjørne